O nás a našich službách

Signet i.b.s. Praha je česká společnost, která se již od roku 1993 věnuje dovozu a prodeji zahraniční literatury.

Knihy, periodika, CD-ROM
Pro individuální zájemce i právnické osoby dovážíme cizojazyčné neperiodické i periodické publikace v tištěné i elektronické podobě z celého světa.

Odborná literatura, beletrie, antikvární publikace
Vedle standardně dostupné produkce všech zahraničních nakladatelství zajišťujeme i vyhledávání a dovoz úzce odborných, malonákladových, nekomerčních a jinak specifických titulů, které nejsou dostupné na běžném knižním trhu. Dovážíme antikvární publikace z nabídky zahraničních antikvariátů

Komplexní služby pro knihovny
Knihovnám všech typů, akademickým institucím a dalším vědeckým a odborným pracovištím nabízíme rovněž bibliografické a rešeršní služby, retrospektivní doplňování knihovních fondů, správu kontinuačních objednávek. Pravidelně sestavujeme a zdarma zasíláme nabídkové seznamy nových titulů.

Našimi dlouholetými zákazníky jsou mj. Národní knihovna ČR, Parlamentní knihovna, Knihovna Ústavního soudu ČR, Knihovna Národního archivu ČR, Archiv Pražského hradu, Knihovna Národní galerie v Praze, Městská knihovna v Praze, Jihočeská vědecká knihovna, Knihovna společenských věd TGM Univerzity Karlovy, Archiv hl.města Prahy či Knihovna Slezského zemského muzea.

Copyright © 2007-2011 Signet i.b.s., všechna práva vyhrazena.